Voedingsadvies volgens de polariteitsmethode

Alles wat leeft is onderhevig aan de wisselwerking tussen de polariteiten yin en yang. Gezondheid is synoniem voor het in balans zijn van deze 2 polen. Ziekte en ongemak komen voort uit een onevenwicht hierin.

De gezonde mens heeft nood aan beide energieën in harmonisch evenwicht. De zieke mens heeft iets meer van het ene nodig dan van het andere, naargelang zijn persoonlijke onevenwicht. Geen van beide voedingsenergieën zijn goed of slecht. Het gaat om de juiste balans brengen, rekening houdend met individualiteit, omgeving, klimaat, werk, enz…

De evenwichtsgraad van het lichaam wordt bepaald met een P2T-meettoestel. Hiermee gaan we de yin-yangwaarde van het lichaam meten en in schaal brengen. Tevens stellen we vast welk het zwakste orgaan is. Aan de hand van het resultaat bekijken we welk voedingspatroon de cliënt momenteel heeft en welk soort voedsel op dit moment meer of minder aangewezen is. Voordeel van deze benadering is dat men zijn manier van eten in grote lijnen kan aanhouden en niet moet overschakelen op een of ander extreem dieet.

 

Voor meer info en individuele behandelingen: contacteer ons »

Leopoldvest 63, 3300 Tienen, tel: 0473/73.63.10 info@shiatsu-stoelmassage.be