Iets over de effecten van stress voor uw bedrijf

Positieve en negatieve stress

Stress is een vorm van spanning die in het lichaam van mensen of dieren optreedt als reactie op externe prikkels. De gevolgen van stress zijn zowel lichamelijk als geestelijk. Sommige vormen van stress zijn als positief te beschouwen. Stress speelt bijvoorbeeld een rol als er gevaar dreigt (zie ook vecht- of vluchtreactie) en draagt zo bij aan het overleven of welzijn. Ook is er positieve stress als men zich geestelijk en lichamelijk voorbereidt op een wedstrijd, een bijzondere prestatie op het werk enzovoort. Na enige tijd verdwijnt deze spanning weer en keert het lichaam terug in een toestand van rust.

Als een mens te lang stress ervaart of als deze te intens is (bij een psychotrauma), kan dit zeer nadelige gevolgen hebben voor lichaam en geest. Hier wordt stress negatief. Lichamelijk ontstaan er dan mogelijk jachtige gevoelens, hoofdpijn en spierpijn, slaapproblemen, maagzweren en hart- en vaatziekten. Geestelijk kan te veel stress verantwoordelijk zijn voor nervositeit, overspannenheid, depressie, burn-out en angststoornissen.

Gevolgen van stress

Negatieve stress is schadelijk voor een onderneming. Een direct gevolg is bijvoorbeeld toename van het ziekteverzuim. Vaak noemen medewerkers een fysiek probleem als oorzaak van verzuim omdat ze niet erg geneigd zijn toe te geven gestresseerd te zijn. Een ander, eerder indirect, gevolg van stress is vermindering van productie en kwaliteit. Doordat de motivatie afneemt verminderen creativiteit en initiatief. Lichamelijk is de werknemer aanwezig, maar geestelijk probeert hij zoveel mogelijk weg te blijven.

Workshops “Omgaan met stress”

Wij bieden interactieve workshops-op-maat in “omgaan met stress”. Onze workshops zijn vooral bedoeld als eye-opener voor werknemers en leidinggevenden. In dit kader kan er niet ingegaan worden op de dieperliggende structuren van uw bedrijf en hun invloed op het welbevinden van uw werknemers. Wél bieden we mensen de mogelijkheid om op een eenvoudige en luchtige manier inzicht te verwerven in hun stressoren en hier beter mee te leren omgaan.

Onze workshops hebben een direct effect op het welbevinden van de werknemers en dus op de sfeer in uw bedrijf.

Er zijn diverse formules mogelijk al naargelang de mogelijkheden en doelstellingen van uw bedrijf: budget, beschikbare ruimte en tijd, tijdens kantooruren, op evenementen of personeelsdagen, ...
Samen met u zoeken we naar de beste formule qua inhoud, timing en prijs.

Leopoldvest 63, 3300 Tienen, tel: 0473/73.63.10 info@shiatsu-stoelmassage.be