Stoelmassage voor bedrijven

Investeren in manieren om stress en ziekteverzuim te verminderen?

Het is algemeen bekend dat de werkdruk en stress op het werk toenemen. Het gevolg is dat steeds meer mensen last hebben van diverse kwalen, zoals:

wat leidt tot een verminderde werkcapaciteit.

Bedrijven zijn gewend pas te gaan betalen op het moment dat een werknemer zich ziek meldt. Maar juist nu de werkdruk zodanig toeneemt, zou een bedrijf winst kunnen boeken door te gaan investeren in het voorkomen van ziekteverzuim bij de werknemers. Het is reeds aangetoond dat investeren in het welbevinden van werknemers zich eigenlijk ruimschoots terugbetaalt om meerdere redenen.

In deze zin zou stoelmassage een noodzakelijk onderdeel kunnen zijn van de persoonlijke gezondheidszorg van de werknemer.

Formules

Er zijn diverse formules mogelijk naargelang de behoefte en structuur van uw bedrijf. De stoelmassage kan immers overal en op elk tijdstip gegeven worden: voor of na een vergadering, tijdens een evenement, congres of seminar, in de koffie- of middagpauze, om iets te vieren, als regelmatig aanbod op het werk in het kader van stressbeheersing, … Kortom overal waar mensen zich even op een andere manier willen ontspannen en energie willen opdoen.

» Minimum aantal te masseren personen per dag is 6 (= 2 uren massage).

» U kan opteren voor één of meerdere masseurs tegelijkertijd. De masseurs hebben een ruimte nodig van ongeveer 5 m² per masseur.

» Indien u opteert voor het regelmatig aanbieden van stoelmassages aan de werknemers, kunnen wij samen met u een proefperiode vastleggen waarin we zorgvuldig de effecten van de stoelmassages op de werknemers optekenen. U kan dan besluiten of u deze investering al dan niet rendabel acht.

Belangrijk ! De massage is niet bedoeld ter behandeling van medische klachten en is niet geschikt voor zwangere vrouwen of vrouwen die van plan zijn binnenkort zwanger te worden!!!

Prijzen

In principe vragen we 55 euro per uur, exclusief BTW en vervoerskosten. Vervoerskosten: 0,3456 euro per km.

Verder zijn er verschillende betalingsformules mogelijk. Bijvoorbeeld:

Leopoldvest 63, 3300 Tienen, tel: 0473/73.63.10 info@shiatsu-stoelmassage.be